เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ

852      89
 
Creative Commons License
เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

"ปูนา" เป็นอาหารธรรมชาติที่อยู่ในวัฒนธรรมการกินของชุมชนชนบทมาช้านาน หาจับได้ตามท้องนาหลังฤดูเกี่ยวข้าวแต่ปัจจุบันผู้เฒ่าผู้แก่ต่างบอกกันว่า "ปูนาหายากขึ้นจำนวนลดลงเรื่อยๆ ต่างจากเมื่อ 40 กว่าปีก่อน เหมือนจะสูญพันธุ์กันหมดแล้ว" สาเหตุหลักเกิดจากระบบนิเวศห่วงโซ่อาหารในนาข้าวถูกทำลาย ท้องนาเต็มไปด้วยการใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาปราบศรัตูพืช ทั้งยังได้รับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สถานีปูนา, เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนา, ปูนา, การเลี้ยงปูนา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : นิภาศักดิ์ คงงาม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/field-crab-technology/
URL :
:
นิภาศักดิ์ คงงาม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (2564). เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236431
นิภาศักดิ์ คงงาม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. (2564). "เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236431. (11 กรกฎาคม 2564)
นิภาศักดิ์ คงงาม, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์. "เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236431.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เทคโนโลยีการเลี้ยงปูนาเลียนแบบธรรมชาติ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว