โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้

15      7
 
Creative Commons License
โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

จากสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลง ความไม่แน่นอนของฤดุกาล ภัยธรรมชาติ และการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชการนำ "เทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืช" มาปรับใช้ จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับการตอบรับมากขึ้น เพราะช่วยให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ทุกฤดูกาล ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ยได้ง่าย ลดการระบาดของโรคและแมงศัตรูพืช อีกทั้งยังวางแผนการผลิตได้อย่างแม่นยำและได้ผลผลิตตามแผน ซึ่งเทคโนโลยีโรงเรือนปลูกพืชมีหลายรูปแบบ การเลือกใช้จึงขึ้นอยู่กับงบประมาณ สภาพแวดล้อมและความรู้ของผู้ใช้ สำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้การปลูกผักหรือต้องการปลูกไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือน การใช้ "โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำ" ซึ่งมีเหล็กและไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักจึงเป็นอีกมาเลือกหนึ่ง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โรงเรือนปลูกพืช, โรงเรือนพลาสติกปลูกพืช, โรงเรือนอัจฉริยะ, โรงเรือนพลาสติก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผ่นพับ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2020/08/BROCHURE-GREENHOUSE-EDIT-final-compress.pdf
URL :
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564). โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236432
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. (2564). "โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236432. (11 กรกฎาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. "โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236432.


รีวิว : โรงเรือนปลูกพืชต้นทุนต่ำทำง่าย สร้างรายได้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว