โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)

307      99
 
Creative Commons License
โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โรงเรือนอัจฉริยะ คือ โรงเรือนปลูกพืชแบบถอดประกอบได้ (Knowdown) ที่ติดตั้งระบบติดตามและควบคุมสภาวะแวดล้อมภายในโรงเรือน ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ความชื้นดิน และความเข้มแสง โดยใช้ชุดเซนเซอร์และระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมตามความต้องการของพืช

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปลูกพืชในโรงเรือน, ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงเรือน, automatic watering system controller, เทคโนโลยีโรงเรือนสำหรับการปลูกพืช, Smart Greenhouse Knockdown Double Roof, features and specification, GH-1, เทคโนโลยีเรือน, Smart Greenhouse, green house technology
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2020/11/20201130-smart-greenhouse-leaflet.pdf
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1), 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236435
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236435. (11 กรกฎาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236435.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว