เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด

252      95
 
Creative Commons License
เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เทคโนโลยีการตรวจวัดและควบคุมแบบไร้สายที่ติดตามสภาวะแวดล้อมของพืชพร้อมทั้งควบคุมการให้น้ำตามความต้องการของพืช ด้วยระบบอัตโนมัติ ตั้งเวลา และควบคุมตรง ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำและปุ๋ยที่เกินความจำเป็น ลดความสูญเสียของผลผลิต ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และใช้ปั๊มน้ำอย่างเหมาะสม

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืช, เทคโนโลยีทางการเกษตร, สมาร์ทเทคโนโลยี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236437
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236437. (11 กรกฎาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236437.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เทคโนโลยีให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว