จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม

247      115
 
Creative Commons License
จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการ (FARM WiMaRC) Wireless sensor network for management and remote control

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : WiMaRC, FARM WiMaRC, สมาร์ทเทคโนโลยี, Smart Technology, ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สาย, การควบคุมอัตโนมัติ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236439
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236439. (11 กรกฎาคม 2564)
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236439.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : จุดเรียนรู้ระบบเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายในฟาร์ม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว