"เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้

334      134
 
Creative Commons License
"เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : "เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เตาประหยัดเชื้อเพลิง, เตาชีวมวล, เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   แผ่นพับ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2020/06/20190905-เตาชีวมวล-ประหยัดเชื้อเพลิง-ทำง่าย-สร้างรายได้.pdf
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้, 11 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236440
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). ""เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236440. (11 กรกฎาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). ""เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้". 11 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/236440.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : "เตาชีวมวล" ประหยัดเชื้อเพลิง ทำง่าย สร้างรายได้

ไม่พบข้อมูลการรีวิว