นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

1,240      741
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อคุณ ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 พบกับหลากหลายเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้พบกับ

⚛️ เรื่องจากปก:
30th Anniversary Story of NSTDA: สวทช. พัฒนาเทคโนโลยีเพื่่อยกระดับการเกษตรของคนไทย

⚛️ บทความพิเศษ: (โดย อรพินท์ วิภาสุรมณฑล)
- "มารี กูรี" หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์ บทที่ 4
บทบาทของมารีในสงครามโลก ครั้้งที่่หนึ่่ง

- การพาสเจอไรซ์อาหารด้วยคลื่่นไมโครเวฟ (Microwave Pasteurization of Food)
โดย นางสาวซูอัยบะห์ กาเต๊ะ

⚛️ ร้อยพันวิทยา: (โดย รวิศ ทัศคร)
- คาร์บอนไดออกไซด์แล้วไง ข้องใจเหรอคะ ตอนที่ 2

⚛️ สภากาแฟ: (โดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ)
- เจเนอเรชันโควิด: วิกฤตซ้อนวิกฤต เมื่อโควิดติดเด็ก!

⚛️ เปิดโลกนิทานดาว: (โดย พงศธร กิจเวช)
- กลุ่มดาวปู ที่มาของเดือนกรกฎาคม

⚛️ สาระวิทย์ในศิลป์: (โดย วริศา ใจดี)
- ไขความลับ Scanimation

⚛️ ปั้นน้ำเป็นปลา (โดย ชวลิต วิทยานนท์)
- บ้านของปลาก้นอ่าวไทย ตอนที่ 1
.
⏬ ดาวน์โหลดฟรี นิตยสารสาระวิทย์ ฉบับที่ 100
https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit/
.
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.
Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
Facebook:  https://www.facebook.com/sarawitnstda
Blockdit: https://www.blockdit.com/sarawit
Twitter:  https://twitter.com/sarawitnstda
YouTube: SARAWIT TV

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สาระวิทย์, นิตยสารสาระวิทย์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายปริทัศน์ เทียนทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, หนังสือ, อื่นๆ, รูปภาพและการออกแบบ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564, 19 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237477
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237477. (19 กรกฎาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564". 19 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237477.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 100 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว