สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ

6      5
 
Creative Commons License
สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปของสำนักพิมพ์ Elsevier B.V. เป็นฐานข้อมูลการอ้างอิงและอ้างถึง (Citation Database) ครอบคลุมเนื้อหาสหสาขาวิชา ไม่มีเอกสารฉบับเต็ม ( Full-Text) 

Scopus รวบรวมบทความจากวารสารและสิ่งพิมพ์อื่นๆ จำนวนมากกว่า 70 ล้านรายการ จากวารสารมากกว่า 22,000 รายชื่อ จากสำนักพิมพ์ทั่วโลกกว่า 5,000 แห่ง ฐานข้อมูล Scopus ให้ข้อมูลการอ้างอิงผลงานวิจัย ใช้เป็นแหล่งข้อมูลหนึ่งในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยวิชาการ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : งานวิจัย, Scopus, ฐานข้อมูลออนไลน์, Online Database, Elsevier, วิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.scopus.com/
URL :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ, 22 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237730
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237730. (22 กรกฎาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ". 22 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/237730.


รีวิว : สอนใช้งานฐานข้อมูล Scopus ตอนที่ 6 การใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนหน้าบทความ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว