บ้านพัก

212      80
 

Public Domain : PD


 
ชื่อเรื่อง : บ้านพัก
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : บ้านพักแบบธรรมชาติ, ห้องพัก, บ้านพักแบบไม้, ที่พัก, บ้านพัก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนกร ลีลาธรรม
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). บ้านพัก, 25 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/238226
ธนกร ลีลาธรรม. (2564). "บ้านพัก". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/238226. (25 กรกฎาคม 2564)
ธนกร ลีลาธรรม. "บ้านพัก". 25 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/238226.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : บ้านพัก

ไม่พบข้อมูลการรีวิว