การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง

19      12
 
Creative Commons License
การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

Center Tab Stop กับการพิมพ์ส่วนท้ายหนังสือราชการ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การพิมพ์หนังสือราชการ, Microsoft Word, Tab Stop
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2564). การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง, 30 กรกฎาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239081
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. (2564). "การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239081. (30 กรกฎาคม 2564)
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์. "การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง". 30 กรกฎาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/239081.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (35,138)
จำนวนผู้เข้าชม (24,295)
จำนวนผู้เข้าชม (22,822)

รีวิว : การพิมพ์ด้วย Tab Stop แบบจัดกึ่งกลาง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว