วิสาหกิจพลังงานชีวมวลและชุมชน

ข้อมูลผลงาน

  51      62     
 
Creative Commons License
วิสาหกิจพลังงานชีวมวลและชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
ชื่อเรื่อง :  วิสาหกิจพลังงานชีวมวลและชุมชน
คำอธิบาย :  สื่อวีดิทัศน์จากรายการ ส่องโลกนวัตกรรม ออกอากาศทางช่องไทยพีบีเอส
คัด 80 นวัตกรรมฝีมือคนไทย หวังจุดประกายเยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
คำสำคัญ :   innovation, พลังงาน, วิสาหกิจ, thaipbs, ส่องโลกนวัตกรรม, สวทน., ชีวมวล
URL :   http://www.sti.or.th/innovation.php
จำแนกตามระดับชั้น :   มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม. 1), มัธยมศึกษาปีที่ 2 (ม. 2), มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม. 3), มัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม. 4), มัธยมศึกษาปีที่ 5 (ม. 5), มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6), ปริญญาตรี , ปริญญาโท, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) , ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.), การศึกษาตามอัธยาศัย
จำแนกตามสาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จำแนกตามลักษณะของสื่อ :   VDO Clip

 ไฟล์ดิจิทัล

- ดาวน์โหลด 1 (57.38 MB)
 

  ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง