ต้นมังกรคาบแก้ว

6,311      1,672
 
Creative Commons License
ต้นมังกรคาบแก้ว ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มา 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ต้นมังกรคาบแก้ว
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : ต้นมังกรคาบแก้ว
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ต้นไม้, ต้นไม้อวบน้ำ, ต้นมังกรคาบแก้ว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ภรณี ศิริโชติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ภรณี ศิริโชติ. (2559). ต้นมังกรคาบแก้ว, 15 พฤษภาคม 2559. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/24292
ภรณี ศิริโชติ. (2559). "ต้นมังกรคาบแก้ว". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/24292. (15 พฤษภาคม 2559)
ภรณี ศิริโชติ. "ต้นมังกรคาบแก้ว". 15 พฤษภาคม 2559: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/24292.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ต้นมังกรคาบแก้ว

ไม่พบข้อมูลการรีวิว