การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม

124      49
 
Creative Commons License
การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นายณัฐภูมิ นนทสิริกุล ปลัดเทศบาลเมืองชุมแพ ได้รับมอบหมายจาก นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ออกติดตาม ควบคุม และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชุมแพ ที่กำลังดำเนินการจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม เพื่อใช้รองรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ณ โรงเรียนเทศบาล1 (สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Coronavirus, ชุมแพ, โรงพยาบาลสนาม, COVID-19, การรักษาผู้ป่วย COVID-19, เทศบาลเมืองชุมแพ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม, 1 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243374
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). "การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243374. (1 สิงหาคม 2564)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม". 1 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243374.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การจัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว