การตรวจคัดกรองโควิด-19

112      58
 
Creative Commons License
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การตรวจคัดกรองโควิด-19
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โคโรนาไวรัส, เทศบาลเมืองชุมแพ, การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ, การตรวจคัดกรองโควิด-19, ชุมแพ, COVID-19, Coronavirus, โคโรน่าไวรัส
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). การตรวจคัดกรองโควิด-19, 1 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243410
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). "การตรวจคัดกรองโควิด-19". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243410. (1 สิงหาคม 2564)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "การตรวจคัดกรองโควิด-19". 1 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243410.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การตรวจคัดกรองโควิด-19

ไม่พบข้อมูลการรีวิว