การตรวจคัดกรองโควิด-19

7      7
 
Creative Commons License
การตรวจคัดกรองโควิด-19 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การตรวจคัดกรองโควิด-19
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นางสาวธนาภรณ์ จันทีนอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้รับมอบหมายจาก นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ ร่วมกับงานควบคุมโรค โรงพยาบาลชุมแพ และสาธารณสุขอำเภอชุมแพ ออกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชุมแพซึ่งเดินทางกลับมาจากการฝึกงานในพื้นที่เสี่ยงจากการติดโรคโควิด-19 และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แนะนำให้ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ให้ปฏิบัติตามมาตรการกักตนเอง 14 วัน เพื่อสังเกตอาการ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนในชุมชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการดำเนินงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : COVID-19, ชุมแพ, การตรวจคัดกรองโควิด-19, โคโรน่าไวรัส, Coronavirus, โคโรนาไวรัส, เทศบาลเมืองชุมแพ, การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : เทศบาลเมืองชุมแพ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   เอกสารจดหมายเหตุ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). การตรวจคัดกรองโควิด-19, 1 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243411
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2564). "การตรวจคัดกรองโควิด-19". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243411. (1 สิงหาคม 2564)
เทศบาลเมืองชุมแพ, สมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ. "การตรวจคัดกรองโควิด-19". 1 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243411.


รีวิว : การตรวจคัดกรองโควิด-19

ไม่พบข้อมูลการรีวิว