โสมไทย

301      84
 
Creative Commons License
โสมไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : โสมไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โสมไทย หรือ สมุนไพรโสมไทย ทางเชียงใหม่เรียกว่า ว่านผักปั๋ง (ว่านผักปลัง) เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุเพียงหนึ่งปี รากเป็นรากแก้วหรือเหง้าขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน คล้ายรากโสมเกาหลี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่กลับ เนื้อใบหนาและนิ่ม คล้ายผักปลัง ดอกเป็นสีม่วงอมแดงอ่อน ๆ ทางเชียงใหม่เรียกว่า ว่านผักปั๋ง (ว่านผักปลัง) เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีอายุเพียงหนึ่งปี รากเป็นรากแก้วหรือเหง้าขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน คล้ายรากโสมเกาหลี ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ ลักษณะของใบเป็นรูปมนรีหรือรูปไข่กลับ เนื้อใบหนาและนิ่ม คล้ายผักปลัง ดอกเป็นสีม่วงอมแดงอ่อน ๆ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โสม, โสมไทย, ว่านผักปัง, พืชสมุนไพร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : จริยา ทิพย์หทัย
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, สุขศึกษาและพลศึกษา
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). โสมไทย, 3 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243659
จริยา ทิพย์หทัย. (2564). "โสมไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243659. (3 สิงหาคม 2564)
จริยา ทิพย์หทัย. "โสมไทย". 3 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/243659.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : โสมไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว