นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

1,392      759
 
Creative Commons License
นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ย่อยโลกข้อมูลข่าวสารวิทยาศาสตร์เพื่อคุณ ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 พบกับหลากหลายเรื่องราวความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับนี้พบกับ

เรื่องจากปก:
ท่องโลกออนไลน์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในยุคนิวนอร์มัล (New Normal)

บทความพิเศษ:
- "มารี กูรี" หนึ่งหญิง ผู้เปลี่ยนโฉมหน้าโลกวิทยาศาสตร์ บทสุดท้าย
ชีวิตและผลงานของมารีหลังสงคราม-มารีในอเมริกา
โดย อรพินท์ วิภาสุรมณฑล

- Human in Space
โดย ปาลิตา สุฤทธิ์

ร้อยพันวิทยา: (โดย รวิศ ทัศคร)
- คิด วิทย์ แยกแยะ: ประวัติความเป็นมาของระเบียบวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ (ตอนที่ 1)

สภากาแฟ: (โดย ผศ. ดร.ป๋วย อุ่นใจ)
- ปฏิวัติชีวเคมี ด้วย “เอไอ” กับ “กล้องถ่ายอะตอม”

เปิดโลกนิทานดาว: (โดย พงศธร กิจเวช)
- ดวงอาทิตย์ที่มาของวันอาทิตย์

สาระวิทย์ในศิลป์: (โดย วริศา ใจดี)
- ฟิสิกส์สร้างศิลป์กับ Lenticular Sheet

ปั้นน้ำเป็นปลา (โดย ชวลิต วิทยานนท์)
- บ้านของปลาก้นอ่าวไทย ตอนที่ 2

นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช.
Website: https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
Facebook:  https://www.facebook.com/sarawitnstda
Blockdit: https://www.blockdit.com/sarawit
Twitter:  https://twitter.com/sarawitnstda
YouTube: SARAWIT TV

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : สวทช, นิตยสารสาระวิทย์, สาระวิทย์, วิทยาศาสตร์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   นายปริทัศน์ เทียนทอง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/sci2pub/sarawit
URL :
:
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564, 13 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/245775
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. (2564). "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/245775. (13 สิงหาคม 2564)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), นายปริทัศน์ เทียนทอง. "นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564". 13 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/245775.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : นิตยสารสาระวิทย์ โดย สวทช. ฉบับที่ 101 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว