บิณฑ์ บันลือฤทธิ์

103      25
 
Creative Commons License
บิณฑ์ บันลือฤทธิ์ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : บิณฑ์ บันลือฤทธิ์
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

บิณฑ์ บันลือฤทธิ์

นักแสดง ผู้กำกับภาพยนตร์ นักสังคมสงเคราะห์

เทคนิคสีชอล์ก

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ผู้กำกับภาพยนตร์, นักแสดง, ดารา, ภาพเสมือนบุคคล, นักสังคมสงเคราะห์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุวิทย์ ต่างสมบัติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุวิทย์ ต่างสมบัติ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2564). บิณฑ์ บันลือฤทธิ์, 16 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246013
สุวิทย์ ต่างสมบัติ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. (2564). "บิณฑ์ บันลือฤทธิ์". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246013. (16 สิงหาคม 2564)
สุวิทย์ ต่างสมบัติ, รวมกลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง, กลุ่มศิลปิน 2 แผ่นดิน. "บิณฑ์ บันลือฤทธิ์". 16 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246013.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (3,053)

รีวิว : บิณฑ์ บันลือฤทธิ์

ไม่พบข้อมูลการรีวิว