คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20

1,924      838
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

โปรแกรม EndNote เป็นโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการรายการอ้างอิง และข้อมูลบรรณานุกรม เพื่ออ้างอิงผลงานวิชาการ หรือบทความวิชาการ หรือวิทยานิพน์ เป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท Thomson Reuters สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมจัดเก็บเอกสาร Microsoft Word เพื่อแทรกรายการเอกสารอ้างอิง และบรรณานุกรม เวอร์ชั่นปัจจุบันของ EndNote เป็นเวอร์ชั่น 20 และได้มีการอัพเดทเป็น EndNote V 20.1 เมื่อเดือนพฤกษภาคม 2021 ที่ผ่านมา

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รายการอ้างอิง, บรรณานุกรม, Endnote, reference manager, Reference manager, Citation
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช, Boonkiat Chetchamnongnuch
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ, บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20, 18 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246113
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). "คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246113. (18 สิงหาคม 2564)
Boonkiat Chetchamnongnuch, บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20". 18 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246113.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการใช้งานโปรแกรม ENDNOTE 20

ไม่พบข้อมูลการรีวิว