คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc

418      3,384
 
Creative Commons License
คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

LibreOffice Calc โปรแกรมช่วยคำนวณงานต่างๆ ในลักษณะแผ่นงาน (Spreadsheet) มาพร้อมกับชุดโปรแกรม LibreOffice 4.4 โดยการทำงานของโปรแกรมตัวเลขหรือข้อมูลต่างๆ จะแสดงในลักษณะเซลล์ย่อยๆ สามารถคำนวณเชื่อมโยง และผลลัพธ์แก้ไขได้อัตโนมัติเมื่อมีการแก้ไขตัวเลขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการประมวลผลในลักษณะฐานข้อมูล เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น หรือทำรายงานรูปแบบต่างๆ การนำเสนอข้อมูลสามารถใช้กราฟได้หลากหลายรูปแบบ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : LibreOffice, spreadsheet, excel, การคำนวณ, ตาราง, calc
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : บุญเกียรติ เจตจำนงนุช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc, 18 สิงหาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246128
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. (2564). "คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246128. (18 สิงหาคม 2564)
บุญเกียรติ เจตจำนงนุช. "คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc". 18 สิงหาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/246128.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คู่มือการใช้งาน LibreOffice Calc

ไม่พบข้อมูลการรีวิว