การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น

43      18
 
Creative Commons License
การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นายบุญ​เลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บรรยาย เรื่อง การจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น​ แก่คณะทำงานข้อมูล​ท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย​ส่วนภูมิภาค​ (PULINET)​ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จ.นนทบุรี

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพ, ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น​, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค, คณะทำงานข้อมูลท้องถิ่น, PULINET, คลังสารสนเทศดิจิทัล
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2564). การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น, 1 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247209
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2564). "การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247209. (1 กันยายน 2564)
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. "การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น". 1 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247209.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (666)
จำนวนผู้เข้าชม (421)
จำนวนผู้เข้าชม (400)

รีวิว : การบรรยายเรื่องการจัดเตรียม​ข้อมูล​ที่มีคุณภาพสำหรับ​คลังสารสนเทศ​ข้อมูล​ท้องถิ่น

ไม่พบข้อมูลการรีวิว