ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?

14,161      141
 
Creative Commons License
ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน? ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ในสังคมไทยมีหลากหลายความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันเวลา มีการห้ามทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ และคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน ถึงแม้ว่าอาจจะมิได้เคร่งครัดเช่นในอดีตและยังคงเหลือเค้าให้ได้เห็นในสังคม อาทิ ความเชื่อที่ว่า วันพุธห้ามตัด วันพฤหัสห้ามถอนก็เป็นอีกหนึ่งความเชื่อเรื่องวันต้องห้ามที่เรามักได้ยินเสมอๆ

ความเชื่อที่ว่า วันพุธห้ามตัดนั้น สืบเนื่องจากคนโบราณเชื่อถือว่า วันพุธเป็นวันแห่งความเจริญงอกงาม การเติบโต และวิวัฒนาการ วันพุธจึงถูกห้ามมิให้ ตัดผม และตัดไม้ หรือตัดสิ่งต่างๆ ในวันนี้ ทั้งยังเชื่อว่าการตัดผมในวันพุธนั้นจะทำให้ผู้ตัดปัญญาทราม ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ร้านตัดผมนิยมหยุดให้บริการในวันพุธ

นอกจากนี้ ในสมัยก่อนสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนมีช่องว่างมาก สืบเนื่องมาจากระบอบการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากษัตริย์มีสถานะเป็นกึ่งสมมุติเทพ ทำให้การสิ่งใด หรือธรรมเนียมใดที่ในวังหลวงประพฤติปฏิบัติ ประชาชนทั่วไปจะไม่ทำตีเสมอ เมื่อพระเจ้าแผ่นจะทรงตัดผมหรือตัดเล็บรับสั่งให้ช่างที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาในวัง โดยวันที่พระองค์ทรงเลือก คือ วันพุธ ดังนั้น ในวันดังกล่าว ช่างตัดผมหรือช่างทำเล็บจะเตรียมตัวเพื่อเข้าไปถวายการรับใช้ในวัง ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปเห็นเป็นสิ่งไม่ควรที่ตนทำตัวเสมอเจ้า จึงไม่นิยมตัดผมในวันพุธกัน และถือเป็นธรรมเนียมว่าไม่ควรตัดผมในวันพุธด้วย

ส่วนความเชื่อว่า วันพฤหัสห้ามถอนนั้น ก็มีเหตุเกิดจากความเชื่อถือว่า วันพฤหัสบดีเป็นวันครู เป็นวันที่นิยมเรียนวิชา ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า รุ่งเรือง ดังนั้นไม่ควรถอนหรือโค่นทำลายสิ่งใดๆ ก็ตาม และในวันพฤหัสนี้ทางโบราณยังห้ามเรื่องการแต่งงานอีกด้วย เพราะวันนี้คือ วันครูดังนั้นไม่ควรกระทำการดังกล่าวในวันนี้เพราะถือว่าไม่เคารพนับถือครูบาอาจารย์ ซึ่งสัมพันธ์กับมุมมองในทางโหราศาสตร์ที่เชื่อว่า วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ให้คุณทางความเจริญ ความรุ่งเรือง เพิ่มพูนทางทรัพย์สิน เงินทอง ความมั่นคง จึงไม่ควรถอนอะไรทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการถอนรากถอนโคน จึงเชื่อกันว่าไม่ควรถอนหญ้า ถอนผม ถอนเกล้า ถอนต้นไม้ ถอนเสาเรือน หรือถอดถอนสิ่งสำคัญต่างๆ หรือถอนรื้อสิ่งใดทั้งสิ้น

 

แม้ความเชื่อเหล่านี้ค่อยๆ ลดความสำคัญและอาจยกเลิกหมดไปตามยุคสมัย ได้ หากแต่สิ่งที่แฝงมากับความเชื่อเหล่านี้ มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ความต้องการให้คนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบแบบแผนด้วยความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เช่นเดียวกับการใช้จารีตประเพณีท้องถิ่นนั่นเอง อาจกล่าวได้ว่า การตัดผมวันพุธ หรือการถอนต้นไม้วันพฤหัสบดีก็ย่อมไม่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราเท่ากับการประพฤติชั่ว ผิดศีลธรรมและกฎหมาย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ความเชื่อ, ถอนต้นไม้, วันพุธห้ามตัด, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, ถอดรหัส, ช่างตัดผม, Thainess, ความเป็นไทย, โหราศาสตร์, สังคมไทย, ความเชื่อโบราณ, ความเชื่่อเรื่องวันเวลา, วัฒนธรรม, มิวเซียมสยาม, วันครู, พิพิธภัณฑ์, ความงมงาย, การถอนฟัน, วันพฤหัสห้ามถอน, ความเปลี่ยนแปลง, การตัดผม, ถอนรากถอนโคน
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ปวช., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?, 13 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247969
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). (2564). "ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247969. (13 กันยายน 2564)
สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม). "ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?". 13 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/247969.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ความเชื่อเรื่องวันพุธห้ามตัด…วันพฤหัสห้ามถอน มาจากไหน?

ไม่พบข้อมูลการรีวิว