วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข)

14      3
 
Creative Commons License
วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC ในส่วนของการจัดการหลักสูตร (แก้ไข) สำหรับในโครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การจัดการหลักสูตร (แก้ไข), Learn online, edx, การเรียนการสอนทางไกล, วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC, learn, LearnPlatform, MOOC, บทเรียนออนไลน์, การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การเรียนการสอนออนไลน์, คลังบทเรียนแบบเปิด, aol
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข), 10 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248120
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). "วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248120. (10 กันยายน 2564)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข)". 10 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248120.


รีวิว : วิดีโอแนะนำการจัดการหลักสูตร (แก้ไข)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว