วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร

15      2
 
Creative Commons License
วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC ในส่วนของการจัดการใบประกาศนียบัตร สำหรับในโครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเรียนการสอนทางไกล, edx, MOOC, aol, วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC, LearnPlatform, Learn online, บทเรียนออนไลน์, learn, การจัดการใบประกาศนียบัตร, การเรียนการสอนออนไลน์, การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, คลังบทเรียนแบบเปิด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร, 10 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248123
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). "วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248123. (10 กันยายน 2564)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร". 10 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248123.


รีวิว : วิดีโอแนะนำการจัดการใบประกาศนียบัตร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว