วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม

197      86
 
Creative Commons License
วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC ในส่วนของการแก้ไขกิจกรรม สำหรับในโครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การเรียนการสอนทางไกล, การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, LearnPlatform, บทเรียนออนไลน์, MOOC, Learn online, aol, วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC, edx, การเรียนการสอนออนไลน์, การแก้ไขกิจกรรม, learn, คลังบทเรียนแบบเปิด
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม, 10 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248129
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). "วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248129. (10 กันยายน 2564)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม". 10 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248129.


รีวิว : วิดีโอแนะนำการแก้ไขกิจกรรม

ไม่พบข้อมูลการรีวิว