วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร

24      1
 
Creative Commons License
วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC ในส่วนของเมนูข้อมูลหลักสูตร สำหรับในโครงการสื่อสาระออนไลน์ฯ และโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนทางไกลที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : MOOC, edx, การเรียนการสอนออนไลน์, LearnPlatform, เมนูข้อมูลหลักสูตร, aol, การศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต, วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ MOOC, การเรียนการสอนทางไกล, บทเรียนออนไลน์, คลังบทเรียนแบบเปิด, Learn online, learn
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร, 10 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248131
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. (2564). "วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248131. (10 กันยายน 2564)
โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกล เฉลิมพระเกียรติฯ. "วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร". 10 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248131.


รีวิว : วิดีโอแนะนำเมนูข้อมูลหลักสูตร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว