แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย

244      88
 
Creative Commons License
แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามใช้เพื่อการค้าและต้องเผยแพร่งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน 3.0 .

 
ชื่อเรื่อง : แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

แสตมป์ ศิลปะ ของประเทศ เชโกสโลวาเกีย 

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : Ceskoslovensko Stamp, Postage stamp, Ceskoslovensko, ตราไปรษณียากรต่างประเทศ, Stamp, ตราไปรษณียากร, แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ไตรสรณ์ ไตรบุญ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ, การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ภาษาต่างประเทศ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ไตรสรณ์ ไตรบุญ. (2564). แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย, 15 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248450
ไตรสรณ์ ไตรบุญ. (2564). "แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248450. (15 กันยายน 2564)
ไตรสรณ์ ไตรบุญ. "แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย". 15 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248450.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : แสตมป์ เชโกสโลวาเกีย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว