สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

194      60
 
Creative Commons License
สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ข้อคิด, เด็กวันวาน เด็กวันนี้, กิริยาส่อสกุล, นักเรียนดี, สำเนียงส่อภาษา, เรื่องเล่า, นักเรียนเก่ง, กายวาจาใจ, เด็กดี, ผู้ดี, เด็กเก่ง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล, 15 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248564
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248564. (15 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล". 15 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248564.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว