การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย

8      5
 
Creative Commons License
การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย, เรื่องเล่า, ข้อคิด, การศึกษาค้นคว้า, เด็กวันวาน เด็กวันนี้, แหล่งเรียนรู้
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย, 15 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248568
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248568. (15 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย". 15 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248568.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (1,518)
จำนวนผู้เข้าชม (1,055)

รีวิว : การใช้เทคโนโลยีช่วย ไม่ใช่ทำลาย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว