คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่

378      269
 
Creative Commons License
คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท, ป่าพรุ, วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก, ท่าปอม คลองสองน้ำ, มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด, กระบี่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/03/17/entry-1
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่, 18 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248646
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248646. (18 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่". 18 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : คลองสองน้ำ ธรรมชาติช่างสร้างสรรค์ : ตามไปดูที่กระบี่

ไม่พบข้อมูลการรีวิว