คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล

72      29
 
Creative Commons License
คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คู่มือประชาชน, เทศบาล, การปกครองส่วนท้องถิ่น, การให้ประชาชนมีส่วนร่วม, การเลือกตั้งเทศบาล, การเลือกตั้ง, เขตชุมชนเมือง
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล, 15 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248651
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). "คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248651. (15 กันยายน 2564)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล". 15 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248651.


รีวิว : คู่มือประชาชน : เลือกตั้งเทศบาล

ไม่พบข้อมูลการรีวิว