คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

353      45
 
Creative Commons License
คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต. ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การปกครองส่วนท้องถิ่น, การมีส่วนร่วมของประชาชน, การเลือกตั้ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, คู่มือประชาชนเลือกตั้ง อบต.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   หนังสือ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต., 17 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248735
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). "คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248735. (17 กันยายน 2564)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.". 17 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248735.


รีวิว : คู่มือประชาชน เลือกตั้ง อบต.

ไม่พบข้อมูลการรีวิว