มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ

88      40
 
Creative Commons License
มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เรื่องร้องเรียน, Hearing Officer, ข้าราชการพลเรือน, การร้องเรียน, วารสารข้าราชการ, คณะกรรมการเรื่องราวร้องทุกข์, สำนักงาน ก.พ., ความเป็นธรรม, ข้าราชการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ, 19 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248919
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248919. (19 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ". 19 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248919.


รีวิว : มาเป็น Hearing Officer กันเถอะ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว