การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร

524      208
 
Creative Commons License
การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : วิธีการย่ำเท้า, สำนักงาน ก.พ., การวิเคราะห์ข้อมูล, วิธีการทฤษฏี, วิธีการโวยวาย, วารสารข้าราชการ, การวินิจฉัยสั่งการ, วิธีการสหสัมพันธ์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร, 19 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248920
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248920. (19 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร". 19 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248920.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การวิเคราะห์ข้อมูลมีผลต่อการวินิจฉัยสั่งการอย่างไร

ไม่พบข้อมูลการรีวิว