เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน

295      147
 
Creative Commons License
เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ, หลักสูตรอบรมพระธรรมทูต, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, พระธรรมทูต, พระพุทธศาสนา, สนามบินพุทธคยา, วัดไทยพุทธคยา, อินเดีย, การศึกษาภาษาบาลี, แดนพุทธภูมิ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน, 20 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248976
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248976. (20 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน". 20 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/248976.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เพชรดีต้องผ่านการเจียระไน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว