การแสดงที่ไทเป

283      40
 
Creative Commons License
การแสดงที่ไทเป ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การแสดงที่ไทเป
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : -
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สุรพล บุญลือ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ไทเป, ประเทศไต้หวัน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สุรพล บุญลือ, ไทเป, ประเทศไต้หวัน. (2564). การแสดงที่ไทเป, 20 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249004
สุรพล บุญลือ, ไทเป, ประเทศไต้หวัน. (2564). "การแสดงที่ไทเป". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249004. (20 กันยายน 2564)
สุรพล บุญลือ, ไทเป, ประเทศไต้หวัน. "การแสดงที่ไทเป". 20 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249004.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การแสดงที่ไทเป

ไม่พบข้อมูลการรีวิว