ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด

77      43
 
Creative Commons License
ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศรัทธา, พระพุทธศาสนา, เชื่อผลของกรรม, เชื่อในเรื่องกรรม, ฟังด้วยหู, เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า, confidence, เชื่อวิบาก, วิปากสัทธา, กัมมสัทธา, belief, faith, ตถาคตโพธิสัทธา, ความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผล, เชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน, องค์พระตถาคต, กัมมัสสกตาสัทธา, ดูด้วยตา, พระสัมมาสัมพุทธะ, พระธรรมทูต, ความศรัทธา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ, รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด, 20 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249050
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249050. (20 กันยายน 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด". 20 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249050.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (926)

รีวิว : ฟังด้วยหู ดูด้วยตา ศรัทธาก็จะเกิด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว