ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

87      34
 
Creative Commons License
ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ศูนย์ข้อมูล COVID-19, ไวรัสโคโรนา, ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค, COVID-19, โควิด-19, COVID19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ศูนย์ข้อมูล COVID-19
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สุขศึกษาและพลศึกษา, วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ศูนย์ข้อมูล COVID-19. (2564). ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564, 22 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249415
ศูนย์ข้อมูล COVID-19. (2564). "ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249415. (22 กันยายน 2564)
ศูนย์ข้อมูล COVID-19. "ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564". 22 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249415.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ยอดผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ ตามรายภาค วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564

ไม่พบข้อมูลการรีวิว