ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

366      84
 
Creative Commons License
ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ธงไตรรงค์ ธำรงไทย
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ธงไตรรงค์ ธำรงไทย ความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ธงชาติไทย, วันพระราชทานธงชาติไทย, ๒๘ กันยายน, ธงไตรรงค์ ธำรงไทย, ธงไตรรงค์, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). ธงไตรรงค์ ธำรงไทย, 27 กันยายน 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249899
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249899. (27 กันยายน 2564)
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี. "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย". 27 กันยายน 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/249899.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชม (2,098)

รีวิว : ธงไตรรงค์ ธำรงไทย

ไม่พบข้อมูลการรีวิว