อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง

515      354
 
Creative Commons License
อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.
ชื่อเรื่อง : อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย : แกงส้มเมือง เป็นแกงนิยมที่มีให้ลิ้มลองเกือบทุกร้าน ในตัวเมืองน่าน นิยมใส่ปลาย่าง ปลาคัง เพราะเนื้อเยอะ ก้างน้อย รับประทานง่าย
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : แกงส้มเมือง อาหารท้องถิ่น
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : หออัตลักษณ์นครน่าน
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   วิทยาลัยชุมชนน่าน
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   กรณีศึกษา, ข้อมูลปฐมภูมิ, ข้อสอบ, Full Course
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
หออัตลักษณ์นครน่าน, วิทยาลัยชุมชนน่าน. (2559). อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง, 9 มีนาคม 2560. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25874
หออัตลักษณ์นครน่าน, วิทยาลัยชุมชนน่าน. (2559). "อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25874. (9 มีนาคม 2560)
หออัตลักษณ์นครน่าน, วิทยาลัยชุมชนน่าน. "อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง". 9 มีนาคม 2560: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/25874.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : อาหารประจำท้องถิ่นน่าน : แกงส้มเมือง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว