เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด

111      56
 
Creative Commons License
เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ, พัฒนาการของเด็ก, เด็กอัจฉริยะ, ส่งเสริมเด็กที่มีความมุ่งมั่น, ส่งเสริมเด็กสร้างสรรค์
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด, 3 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260704
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260704. (3 ตุลาคม 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด". 3 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260704.


รีวิว : เร่งส่งเสริมเด็กอัจฉริยะ เด็กสร้างสรรค์และเด็กที่มีความมุ่งมั่นกันเถิด

ไม่พบข้อมูลการรีวิว