วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

113      26
 
Creative Commons License
วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น, การเลือกตั้ง, disruptive technology กับการเลือกตั้ง, การเลือกตั้งท้องถิ่น, การเลือกตั้งท้องถิ่นในยุค disruptive technology, การปกครองท้องถิ่น, กกต., วารสาร, บทบทของ กกต.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง, 6 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260946
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. (2564). "วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260946. (6 ตุลาคม 2564)
สำนักวิจัยและวิชาการ สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง. "วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง". 6 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/260946.


รีวิว : วารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว