สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ

84      16
 
Creative Commons License
สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ ได้รับใบอนุญาตภายใต้ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ระบายสี, ศิลปะ, ผัก, สีไม้, เรียนศิลปะกับครูติ๊ก
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   DE Channel
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ครู / อาจารย์, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   ศิลปะ
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   VDO Clip, คลิปการเรียนรู้
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ, 8 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261086
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. (2564). "สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261086. (8 ตุลาคม 2564)
ปวีณวัชร์ ดำรงทรัพย์วณิช, DE Channel. "สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ". 8 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261086.


รีวิว : สอนวาดสมุนไพรต่าง ๆ

ไม่พบข้อมูลการรีวิว