ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี

286      100
 
Creative Commons License
ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ปากแม่น้ำจันทบุรี, ท่องเที่ยว, สะพานตากสินมหาราช, จันทบุรี, UNSEEN จันทบุรี
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : พุธทรัพย์ มณีศรี
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   บทความ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsuptour/2021/04/25/entry-1
URL :
:
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี, 11 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261331
พุธทรัพย์ มณีศรี. (2564). "ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261331. (11 ตุลาคม 2564)
พุธทรัพย์ มณีศรี. "ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี". 11 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261331.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ตอนที่ 5 นึกไม่ถึงว่าจันทบุรีมีที่เที่ยวเยอะ : UNSEEN จันทบุรี

ไม่พบข้อมูลการรีวิว