ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT

1,042      122
 
Creative Commons License
ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

"ไวมาก" (Wireless sensor network for Management and Remote Control: WiMaRC) คือระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเซนเซอร์แบบเครือข่ายไร้สายเพื่อการจัดการและควบคุมอัตโนมัติ แสดงผลแบบเรียลไทม์ (Real Time) ผ่านเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) โดยเก็บข้อมูลและรูปภาพผว่าน IoT Cloud Platform เพื่อติดตาม วิเคราะห์และบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล รองรับเซนเซอร์หลากหลายรูปแบบ

ระบบ "ไวมาก" สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในหลายด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ใช้ในการตรวจวัดสภาวะแวดล้อม ความชื้นและอุณหภูมิดิน ใช้ได้ทั้งระบบการปลูกในโรงเรือนและแปลงเปิด พร้อมทั้งระบบควบคุมอัตโนมัติและรูปภาพการเจริญเติบโต เป็นต้น

พัฒนาโดยทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ไวมาก, ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อม, เกษตร, NECTEC, ศอ., เทคโนโลยีทางการเกษตร, IoT, agritec, WiMaRC, เทคโนโลยีการเกษตร, เกษตรกร, DAT, สท.
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ผู้ปกครอง
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wimarc-leaflet/
URL :
:
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT, 13 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261643
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. (2564). "ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261643. (13 ตุลาคม 2564)
ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร. "ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT". 13 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261643.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ไวมาก ระบบตรวจวัดสภาวะแวดล้อมด้วยเทคโนโลยี IoT

ไม่พบข้อมูลการรีวิว