ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน

235      72
 
Creative Commons License
ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 

 แสดงในรูปแบบ e-book

- เล่มที่ 1
 
ชื่อเรื่อง : ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ปทุมมา เป็นพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) สกุลขมิ้น (Curcuma) มีถิ่นกำเนิดแถบอินโดจีน เช่น ไทย เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เจริญเติบโตและออกดอกในช่วงฤดูฝน ชาวบ้านมักนำดอกปทุมมาบางชนิดมารับประทานเป็นผักสดจิ้มน้ำพริก และเป็นพืชสมุนไพร

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เกษตรกร, agritec, สท., เทคโนโลยีทางการเกษตร, เกษตร, เทคโนโลยีการเกษตร, ราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน, ปทุมมา
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ทั่วไป, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   Poster
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/wp-content/uploads/2021/07/siam-tulip-resize.pdf
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน, 13 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261645
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261645. (13 ตุลาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน". 13 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261645.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ปทุมมาราชินีไม้ดอกแห่งป่าฝน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว