เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง

308      80
 
Creative Commons License
เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

เตาอิวาเตะ เป็นเตาดินเหนียวเผา มีต้นแบบจากเมืองอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงและสัดส่วนที่เหมาะสมทำให้การไหลเวียนของอากาศและความร้อนภายในเตาสม่ำเสมอ รวมถึงหลังคาเตาโค้งมนและไม่สูงเกินไป ทำใหอุณหภูมิระหว่างหลังเตากับพื้นเตาไม่แตกต่าง ถ่านที่ได้จากการเผาจึงมีคุณภาพสูง

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : เตาเผาถ่าน, เทคโนโลยีการเกษตร, เตาอิวาเตะ, agritec, เทคโนโลยีทางการเกษตร, สท., iwate klin, เกษตร, IWTE KLIN, เกษตรกร
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์, การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : https://www.nstda.or.th/agritec/iwate-klin/
URL :
:
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง, 13 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261646
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). (2564). "เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261646. (13 ตุลาคม 2564)
สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.). "เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง". 13 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261646.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : เตาอิวาเตะ (IWATE KLIN) เตาเผาถ่านคุณภาพสูง

ไม่พบข้อมูลการรีวิว