รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง)

100      20
 
Creative Commons License
รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง) ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ โดยต้องระบุที่มาแต่ห้ามดัดแปลงและห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง)
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :
คำอธิบาย :
คำสำคัญ : รถทรงงาน, รัชกาลที่ 9, การทรงงาน, พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า, นิทรรศการ, ห้องทรงงาน, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช, การจัดแสดงนิทรรศการ
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : กรณ์กรวีร์ ช่างคิด
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ปฐมวัย, ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2564). รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง), 13 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261647
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. (2564). "รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง)". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261647. (13 ตุลาคม 2564)
กรณ์กรวีร์ ช่างคิด. "รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง)". 13 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261647.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : รถทรงงานรัชกาลที่ 9 (จำลอง)

ไม่พบข้อมูลการรีวิว