การท่องเที่ยวชุมชน

152      30
 
Creative Commons License
การท่องเที่ยวชุมชน ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวชุมชน
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

คาราวานและแรลลี่รถยนต์ เที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสานพร้อมแบบเที่ยวอีสานวิถีใหม่ ตอนคิดถึงชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งเดินทางมาท่องเที่ยวบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : การท่องเที่ยว, ปรางค์กู่, ศรีสะเกษ, ปราสาทปรางค์กู่, การท่องเที่ยวชุมชน, อีสานพร้อม, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, กู่
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : ธนากร พรมลิ
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :   ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ผู้ปกครอง, นักเรียน / นักศึกษา, ทั่วไป, ครู / อาจารย์
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2564). การท่องเที่ยวชุมชน, 14 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261659
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. (2564). "การท่องเที่ยวชุมชน". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261659. (14 ตุลาคม 2564)
ธนากร พรมลิ, ชุมชนชาวกูยบ้านกู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ. "การท่องเที่ยวชุมชน". 14 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261659.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : การท่องเที่ยวชุมชน

ไม่พบข้อมูลการรีวิว