ชุดตรวจโควิด-19

988      181
 
Creative Commons License
ชุดตรวจโควิด-19 ได้รับใบอนุญาตภายใต้ ให้เผยแพร่ ดัดแปลง โดยต้องระบุที่มาแต่ ห้ามใช้เพื่อการค้า 3.0 Thailand.

 
ชื่อเรื่อง : ชุดตรวจโควิด-19
ชื่อเรื่อง :
{{setMessages['title']}}
คำอธิบาย :

ชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยตนเอง ประเภท ATK (Antigen Test Kit)

คำอธิบาย :
คำสำคัญ : ชุดตรวจ COVID-19, Antigen Test Kit, ชุดตรวจโควิด-19
คำสำคัญ :
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน : มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล
ผู้สร้างสรรค์/ผู้แต่ง/เจ้าของผลงาน :
{{setMessages['author']}}
ผู้แต่งร่วม :  
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :   ครู / อาจารย์, นักเรียน / นักศึกษา, ผู้ปกครอง, ทั่วไป
สื่อสำหรับบุคคลประเภท :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
ระดับชั้น :  
ป.1, ป.2, ป.3, ป.4, ป.5, ป.6, ม.1, ม.2, ม.3, ม.4, ม.5, ม.6, ป.ตรี , ป.โท, ป.เอก, ปวช., ปทส., ปวส., การศึกษาตามอัธยาศัย
ระดับชั้น :  
{{setMessages['relation.level']}}
ไม่พบข้อมูล
สาขาวิชาของสื่อ :   วิทยาศาสตร์
สาขาวิชาของสื่อ :  
{{setMessages['relation.subject']}}
ไม่พบข้อมูล
ลักษณะของสื่อ :   รูปภาพ, เอกสารจดหมายเหตุ
ลักษณะของสื่อ :  
{{setMessages['relation.media']}}
URL : -
URL :
:
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). ชุดตรวจโควิด-19, 14 ตุลาคม 2564. https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261686
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. (2564). "ชุดตรวจโควิด-19". https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261686. (14 ตุลาคม 2564)
มาลินี อัศว์วิเศษศิวะกุล. "ชุดตรวจโควิด-19". 14 ตุลาคม 2564: https://oer.learn.in.th/search_detail/result/261686.

ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้อง

รีวิว : ชุดตรวจโควิด-19

ไม่พบข้อมูลการรีวิว